Czy znak ostrzegawczy dla psów jest obowiązkowy?

Wywieszanie tabliczki ostrzegającej o obecności psa w domu nie jest obowiązkowe, ale nadal jest zalecane.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!

Ale czy ten znak jest obowiązkowy? Czy chroni kapitana w przypadku ugryzienia lub innego uszkodzenia?

Rada zamiast obowiązku

Wywieszanie znaku ostrzegającego o obecności psa w domu nie jest obowiązkowe, ale nadal jest zalecane. Bo art. 1385 kc wskazuje, że za szkodę wyrządzoną przez zwierzę odpowiada właściciel zwierzęcia (lub osoba, która je w chwili zaistnienia stanu faktycznego trzyma). Jeśli osoba zostanie ugryziona, brak ostrzeżenia może działać na jej korzyść. Ale to nie znaczy, że znak może zwolnić kapitana z wszelkiej odpowiedzialności.Mimo ostrzeżenia pozostaje odpowiedzialny za swoje zwierzę.

Ale nie wszystkie sytuacje są zgodne z tą zasadą. Jeśli ktoś wejdzie do czyjegoś domu nieproszony (i wszystkie wejścia są zamknięte), odpowiedzialność właściciela jest całkowicie zwolniona, jeśli uda mu się udowodnić, że jego pies zareagował na to wtargnięcie w nietypowy sposób (ugryzienie, podarte ubranie, napaść).

Różnice między panelami

Znaki „Uwaga na psa” i „Uwaga na niebezpiecznego psa” nie mają tych samych wartości. Rzeczywiście, wywieszony na bramie domu lub magazynu znak „uwaga niebezpieczny pies” (lub zły pies) będzie miał znacznie większą siłę odstraszającą. To wyraźnie wskazuje osobie, która wchodzi w to miejsce, że podejmuje ryzyko. Ale ten znak „Uwaga niegrzeczny pies” sugeruje również, że pies może być agresywny i niebezpieczny. Dlatego preferowany jest znak „Uwaga na psa”.Ostrzeżenie jest lepiej postrzegane niż groźba.

Można spersonalizować znak „Uwaga na psa” poprzez wyświetlenie głowy zwierzęcia, zwłaszcza jeśli jest to pies kategorii 1 lub 2, uważany za „niebezpieczny”. Ponownie, nie jest to wymagane, ale zalecane. Aby był bardziej wydajny, panel musi być dobrze widoczny.

Co zrobić w razie problemu?

Jeśli osoba zostanie ugryziona, może ubiegać się o odszkodowanie za szkody. Ponieważ właściciel ponosi odpowiedzialność za obrażenia ciała, rany, ukąszenia i szkody wyrządzone przez jego zwierzę. Będzie mógł obsługiwać swoje ubezpieczenie OC w celu zadośćuczynienia poszkodowanemu. Jest to również obowiązkowe dla psów kategorii 1 i 2. Niektóre ubezpieczenia zdrowotne zwierząt mogą również interweniować.

Uważaj, jeśli właściciel podżega swojego psa do gryzienia lub ataku, nawet w przypadku wtargnięcia do domu, jest to uważane za dobrowolną agresję, ponieważ pies jest używany jako broń. I to jest karalne według Kodeksu Karnego.

Orzeczenia sądowe

Decyzja Sądu Apelacyjnego w Paryżu z 29 kwietnia 1981 r. ustanawia precedens. Zaznacza, że jeśli wiele znaków ostrzega o obecności psa w domu, a mimo to ktoś do niego wejdzie i zostanie ugryziony lub zaatakowany, właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Aix-en-Provence z dnia 9 października 1986 r. uzupełnia tę decyzję. Określa, że jeśli osoba zostanie zaproszona przez pana do wejścia do jego domu, ten ostatni nie może być zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności.

Przykład sporu

Pomimo obecności na ogrodzeniu magazynu tablicy „Staję na warcie”, na której widniał duży pies, ktoś wszedł do tego miejsca poza godzinami otwarcia. Następnie udała się dalej na prywatny dziedziniec domu przylegającego do magazynu, podczas gdy na bramie widniał nowy napis „Uwaga na psa”.Pojawił się też mniejszy szyld z napisem "prywatny" z zakazem wstępu.

Osoba, która weszła do magazynu została ugryziona i domagała się naprawienia szkody. Sąd Apelacyjny orzekł na korzyść właścicielki, która powołała się na nieprzewidywalną i nieodpartą winę ofiary, ponieważ nie wzięła pod uwagę różnych ostrzeżeń i weszła bez dzwonka, ponieważ brama była zamknięta.

Zupełnie odmiennego zdania był Sąd Kasacyjny, który uznał, że zachowanie ofiary nie stanowiło nieprzewidzianej i nieodpartej winy właściciela psa. Był zatem odpowiedzialny za szkody.

Obecność znaku ostrzegawczego typu „Uwaga na psa” nie usprawiedliwia właściciela zwierzęcia w przypadku agresji lub pogryzienia. Z drugiej strony pozostaje zdecydowanie zalecany i bardziej doceniany niż znak, który może sugerować, że pies jest niebezpieczny.

Pomóż w opracowaniu witryny, udostępniając artykuł znajomym!